xinmei

network

Your Present Location:HomeSales Network > Offline Sales

Offline Sales

Domestic Trade Department I Tel:0591-28631888
Region: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Zhongshan

Domestic Trade Department II Tel:0591-28632888
Region: Zhejiang, Shantou, Xiashan, Puning

Domestic Trade Department III Tel:0591-28638666
Region: Shandong, Shantou, Chendian, Gushao

Domestic Trade Department IV Tel:0591-28638777
Region: Jiangsu, Shanghai, Hong Kong, Dongguan, Foshan

Domestic Trade Department V :(Business Development Dept.) Tel:0591-28639999、28636565
Domestic Trade Department Fax: :0591-28630807

Foreign Trade Department Tel:0086-0591-28639338 28639328 28639318
Foreign Trade Department Fax:0086-0591-28639318